ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Tri - White serum, Hosa serum và Sensive serum (ảnh: FOB)

Sản phẩm FOB (ảnh: FOB)

Sản phẩm trị mụn FOB Lotion 10 (ảnh: FOB)

Bộ sản phẩm chăm sóc da nhờn, mụn trứng cá (ảnh: FOB)