Hướng dẫn đổi trả hàng

FOB cam kết bán hàng nguyên mới và đảm bảo đúng chất lượng của nhà sản xuất. Đồng thời, sản phẩm mà khách hàng nhận được phải nguyên vẹn, hoạt động tốt và đúng với các thông tin mô tả trên website www.fob.com.vn.

Nếu sản phẩm quý khách nhận được không còn nguyên vẹn hoặc không nguyên mới, quý khách vui lòng thông báo ngay cho FOB trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận hàng. FOB xin từ chối hỗ trợ mọi khiếu nại về tình trạng ngoại quan của sản phẩm trong trường hợp quý khách thông báo cho FOB sau thời gian này.

Thông tin phản hồi về:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *